Privacybeleid van Add To Office Support

 

Add To Office Support hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

 

Met gegevens die op onze website worden verzameld en naar u kunnen worden herleid (‘persoonsgegevens’) wordt zorgvuldig omgegaan. De gegevens zullen enkel intern bij Add To Office Support worden verwerkt, tenzij wij op enige wijze op grond van de wet verplicht zijn deze aan derden te verschaffen of u daar de uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Onder persoonsgegevens vallen onder meer uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, bedrijfsnaam en eventuele aanvullingen die u zelf naar ons toestuurt middels het contactformulier.

 

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. het door u ingestuurde contactformulier te beantwoorden;

2. de door u verzonden klachten in behandeling te nemen;

3. het uitvoeren van de door u aan ons verstrekte opdracht; of

4. te voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Cookies

Add To Office Support maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren alle IP-adressen. U kunt in de instellingen aangeven of u deze cookies wilt toestaan. U hoeft dit slechts eenmalig aan te geven (tot wanneer u uw tijdelijke bestanden wist).

 

Add To Office Support maakt gebruik van analysecookies. Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren waardoor wij de site kunnen optimaliseren. Hiervoor gebruiken wij het programma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

 

Social media

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken, zoals Facebook en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via onze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over hun privacy beleid vindt u op de websites van Facebook en LinkedIn.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens benodigd voor de voltooiing van de door u aan ons verstrekte opdracht worden bewaard zolang als de opdracht duurt en daarna zullen alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden bewaard.

 

Uw persoonsgegevens en derden

Add To Office Support verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, behalve als ze daartoe verplicht is op grond van de wet- en regelgeving

 

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Add To Office Support heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

 

Uw rechten

U heeft op grond van wet- en regelgeving verschillende rechten. U heeft het recht op inzage van de persoonsgegevens die van u bij ons in bezit zijn, het recht op rectificatie in het geval er foutieve gegevens in ons bezit zijn, het recht op het wissen van uw persoonsgegevens en het recht op beperking van de verwerkingen die wij uitvoeren. Uitoefening van uw rechten kan natuurlijk alleen in zoverre deze niet strijdig zijn met wet- en regelgeving of de gerechtvaardigde belangen van Add To Office Support. Wilt u gebruik maken van één of meerdere van deze rechten kunt u contact met ons opnemen op info@addto.nl of telefonisch via +31 (0)6 53 13 60 41.

 

Uw gegevens worden niet op een wijze verwerkt waaruit geautomatiseerde individuele besluitvorming volgt.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Add To Office Support behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

 

Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van Add To Office Support kunt u contact met ons opnemen op info@addto.nl of telefonisch via +31 (0)6 53 13 60 41. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing, indien dat toch niet lukt,